UTF-8-Codetabelle mit Unicode-Zeichen

Blatt mit Codepositionen U+0100 bis U+01FF

Unterstützen Sie uns - Teilen Sie diese Seite mit anderen

Impressum (Datenschutz)

Seitenformat Standard · ohne Parameterwahl · Druckansicht
Sprache Deutsch · Englisch
Codepositionen pro Seite 128 · 256 · 512 · 1024
Darstellungsformat für for
UTF-8-Codierung
hexadezimal · dezimal · hex. (0x) · oktal · binär · für Perl-String-Literals · Ein ISO-8859-1-Zeichen pro Byte · keine Anzeige
Unicode-Zeichennamen nicht anzeigen · anzeigen · auch überholte Unicode 1.0-Bezeichnungen anzeigen
Links für Hinzufügen zu Text anzeigen · ausblenden
numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
nicht anzeigen · dezimal · hexadezimal
HTML 4.0-Zeichenentities anzeigen · nicht anzeigen
Unicode
Codepos.
Zeichen UTF-8
(dez.)
HTML 4.0-Zeichenentities numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
U+0100Ā196 128 ĀĀ
U+0101ā196 129 āā
U+0102Ă196 130 ĂĂ
U+0103ă196 131 ăă
U+0104Ą196 132 ĄĄ
U+0105ą196 133 ąą
U+0106Ć196 134 ĆĆ
U+0107ć196 135 ćć
U+0108Ĉ196 136 ĈĈ
U+0109ĉ196 137 ĉĉ
U+010AĊ196 138 ĊĊ
U+010Bċ196 139 ċċ
U+010CČ196 140 ČČ
U+010Dč196 141 čč
U+010EĎ196 142 ĎĎ
U+010Fď196 143 ďď
U+0110Đ196 144 ĐĐ
U+0111đ196 145 đđ
U+0112Ē196 146 ĒĒ
U+0113ē196 147 ēē
U+0114Ĕ196 148 ĔĔ
U+0115ĕ196 149 ĕĕ
U+0116Ė196 150 ĖĖ
U+0117ė196 151 ėė
U+0118Ę196 152 ĘĘ
U+0119ę196 153 ęę
U+011AĚ196 154 ĚĚ
U+011Bě196 155 ěě
U+011CĜ196 156 ĜĜ
U+011Dĝ196 157 ĝĝ
U+011EĞ196 158 ĞĞ
U+011Fğ196 159 ğğ
U+0120Ġ196 160 ĠĠ
U+0121ġ196 161 ġġ
U+0122Ģ196 162 ĢĢ
U+0123ģ196 163 ģģ
U+0124Ĥ196 164 ĤĤ
U+0125ĥ196 165 ĥĥ
U+0126Ħ196 166 ĦĦ
U+0127ħ196 167 ħħ
U+0128Ĩ196 168 ĨĨ
U+0129ĩ196 169 ĩĩ
U+012AĪ196 170 ĪĪ
U+012Bī196 171 īī
U+012CĬ196 172 ĬĬ
U+012Dĭ196 173 ĭĭ
U+012EĮ196 174 ĮĮ
U+012Fį196 175 įį
U+0130İ196 176 İİ
U+0131ı196 177 ıı
U+0132IJ196 178 IJIJ
U+0133ij196 179 ijij
U+0134Ĵ196 180 ĴĴ
U+0135ĵ196 181 ĵĵ
U+0136Ķ196 182 ĶĶ
U+0137ķ196 183 ķķ
U+0138ĸ196 184 ĸĸ
U+0139Ĺ196 185 ĹĹ
U+013Aĺ196 186 ĺĺ
U+013BĻ196 187 ĻĻ
U+013Cļ196 188 ļļ
U+013DĽ196 189 ĽĽ
U+013Eľ196 190 ľľ
U+013FĿ196 191 ĿĿ
U+0140ŀ197 128 ŀŀ
U+0141Ł197 129 ŁŁ
U+0142ł197 130 łł
U+0143Ń197 131 ŃŃ
U+0144ń197 132 ńń
U+0145Ņ197 133 ŅŅ
U+0146ņ197 134 ņņ
U+0147Ň197 135 ŇŇ
U+0148ň197 136 ňň
U+0149ʼn197 137 ʼnʼn
U+014AŊ197 138 ŊŊ
U+014Bŋ197 139 ŋŋ
U+014CŌ197 140 ŌŌ
U+014Dō197 141 ōō
U+014EŎ197 142 ŎŎ
U+014Fŏ197 143 ŏŏ
U+0150Ő197 144 ŐŐ
U+0151ő197 145 őő
U+0152Œ197 146ŒŒ ŒŒ
U+0153œ197 147œœ œœ
U+0154Ŕ197 148 ŔŔ
U+0155ŕ197 149 ŕŕ
U+0156Ŗ197 150 ŖŖ
U+0157ŗ197 151 ŗŗ
U+0158Ř197 152 ŘŘ
U+0159ř197 153 řř
U+015AŚ197 154 ŚŚ
U+015Bś197 155 śś
U+015CŜ197 156 ŜŜ
U+015Dŝ197 157 ŝŝ
U+015EŞ197 158 ŞŞ
U+015Fş197 159 şş
U+0160Š197 160ŠŠ ŠŠ
U+0161š197 161šš šš
U+0162Ţ197 162 ŢŢ
U+0163ţ197 163 ţţ
U+0164Ť197 164 ŤŤ
U+0165ť197 165 ťť
U+0166Ŧ197 166 ŦŦ
U+0167ŧ197 167 ŧŧ
U+0168Ũ197 168 ŨŨ
U+0169ũ197 169 ũũ
U+016AŪ197 170 ŪŪ
U+016Bū197 171 ūū
U+016CŬ197 172 ŬŬ
U+016Dŭ197 173 ŭŭ
U+016EŮ197 174 ŮŮ
U+016Fů197 175 ůů
U+0170Ű197 176 ŰŰ
U+0171ű197 177 űű
U+0172Ų197 178 ŲŲ
U+0173ų197 179 ųų
U+0174Ŵ197 180 ŴŴ
U+0175ŵ197 181 ŵŵ
U+0176Ŷ197 182 ŶŶ
U+0177ŷ197 183 ŷŷ
U+0178Ÿ197 184ŸŸ ŸŸ
U+0179Ź197 185 ŹŹ
U+017Aź197 186 źź
U+017BŻ197 187 ŻŻ
U+017Cż197 188 żż
U+017DŽ197 189 ŽŽ
U+017Ež197 190 žž
U+017Fſ197 191 ſſ
U+0180ƀ198 128 ƀƀ
U+0181Ɓ198 129 ƁƁ
U+0182Ƃ198 130 ƂƂ
U+0183ƃ198 131 ƃƃ
U+0184Ƅ198 132 ƄƄ
U+0185ƅ198 133 ƅƅ
U+0186Ɔ198 134 ƆƆ
U+0187Ƈ198 135 ƇƇ
U+0188ƈ198 136 ƈƈ
U+0189Ɖ198 137 ƉƉ
U+018AƊ198 138 ƊƊ
U+018BƋ198 139 ƋƋ
U+018Cƌ198 140 ƌƌ
U+018Dƍ198 141 ƍƍ
U+018EƎ198 142 ƎƎ
U+018FƏ198 143 ƏƏ
U+0190Ɛ198 144 ƐƐ
U+0191Ƒ198 145 ƑƑ
U+0192ƒ198 146ƒƒ ƒƒ
U+0193Ɠ198 147 ƓƓ
U+0194Ɣ198 148 ƔƔ
U+0195ƕ198 149 ƕƕ
U+0196Ɩ198 150 ƖƖ
U+0197Ɨ198 151 ƗƗ
U+0198Ƙ198 152 ƘƘ
U+0199ƙ198 153 ƙƙ
U+019Aƚ198 154 ƚƚ
U+019Bƛ198 155 ƛƛ
U+019CƜ198 156 ƜƜ
U+019DƝ198 157 ƝƝ
U+019Eƞ198 158 ƞƞ
U+019FƟ198 159 ƟƟ
U+01A0Ơ198 160 ƠƠ
U+01A1ơ198 161 ơơ
U+01A2Ƣ198 162 ƢƢ
U+01A3ƣ198 163 ƣƣ
U+01A4Ƥ198 164 ƤƤ
U+01A5ƥ198 165 ƥƥ
U+01A6Ʀ198 166 ƦƦ
U+01A7Ƨ198 167 ƧƧ
U+01A8ƨ198 168 ƨƨ
U+01A9Ʃ198 169 ƩƩ
U+01AAƪ198 170 ƪƪ
U+01ABƫ198 171 ƫƫ
U+01ACƬ198 172 ƬƬ
U+01ADƭ198 173 ƭƭ
U+01AEƮ198 174 ƮƮ
U+01AFƯ198 175 ƯƯ
U+01B0ư198 176 ưư
U+01B1Ʊ198 177 ƱƱ
U+01B2Ʋ198 178 ƲƲ
U+01B3Ƴ198 179 ƳƳ
U+01B4ƴ198 180 ƴƴ
U+01B5Ƶ198 181 ƵƵ
U+01B6ƶ198 182 ƶƶ
U+01B7Ʒ198 183 ƷƷ
U+01B8Ƹ198 184 ƸƸ
U+01B9ƹ198 185 ƹƹ
U+01BAƺ198 186 ƺƺ
U+01BBƻ198 187 ƻƻ
U+01BCƼ198 188 ƼƼ
U+01BDƽ198 189 ƽƽ
U+01BEƾ198 190 ƾƾ
U+01BFƿ198 191 ƿƿ
U+01C0ǀ199 128 ǀǀ
U+01C1ǁ199 129 ǁǁ
U+01C2ǂ199 130 ǂǂ
U+01C3ǃ199 131 ǃǃ
U+01C4DŽ199 132 DŽDŽ
U+01C5Dž199 133 DžDž
U+01C6dž199 134 dždž
U+01C7LJ199 135 LJLJ
U+01C8Lj199 136 LjLj
U+01C9lj199 137 ljlj
U+01CANJ199 138 NJNJ
U+01CBNj199 139 NjNj
U+01CCnj199 140 njnj
U+01CDǍ199 141 ǍǍ
U+01CEǎ199 142 ǎǎ
U+01CFǏ199 143 ǏǏ
U+01D0ǐ199 144 ǐǐ
U+01D1Ǒ199 145 ǑǑ
U+01D2ǒ199 146 ǒǒ
U+01D3Ǔ199 147 ǓǓ
U+01D4ǔ199 148 ǔǔ
U+01D5Ǖ199 149 ǕǕ
U+01D6ǖ199 150 ǖǖ
U+01D7Ǘ199 151 ǗǗ
U+01D8ǘ199 152 ǘǘ
U+01D9Ǚ199 153 ǙǙ
U+01DAǚ199 154 ǚǚ
U+01DBǛ199 155 ǛǛ
U+01DCǜ199 156 ǜǜ
U+01DDǝ199 157 ǝǝ
U+01DEǞ199 158 ǞǞ
U+01DFǟ199 159 ǟǟ
U+01E0Ǡ199 160 ǠǠ
U+01E1ǡ199 161 ǡǡ
U+01E2Ǣ199 162 ǢǢ
U+01E3ǣ199 163 ǣǣ
U+01E4Ǥ199 164 ǤǤ
U+01E5ǥ199 165 ǥǥ
U+01E6Ǧ199 166 ǦǦ
U+01E7ǧ199 167 ǧǧ
U+01E8Ǩ199 168 ǨǨ
U+01E9ǩ199 169 ǩǩ
U+01EAǪ199 170 ǪǪ
U+01EBǫ199 171 ǫǫ
U+01ECǬ199 172 ǬǬ
U+01EDǭ199 173 ǭǭ
U+01EEǮ199 174 ǮǮ
U+01EFǯ199 175 ǯǯ
U+01F0ǰ199 176 ǰǰ
U+01F1DZ199 177 DZDZ
U+01F2Dz199 178 DzDz
U+01F3dz199 179 dzdz
U+01F4Ǵ199 180 ǴǴ
U+01F5ǵ199 181 ǵǵ
U+01F6Ƕ199 182 ǶǶ
U+01F7Ƿ199 183 ǷǷ
U+01F8Ǹ199 184 ǸǸ
U+01F9ǹ199 185 ǹǹ
U+01FAǺ199 186 ǺǺ
U+01FBǻ199 187 ǻǻ
U+01FCǼ199 188 ǼǼ
U+01FDǽ199 189 ǽǽ
U+01FEǾ199 190 ǾǾ
U+01FFǿ199 191 ǿǿ