UTF-8-Codetabelle mit Unicode-Zeichen

Blatt mit Codepositionen U+0100 bis U+02FF

Unterstützen Sie uns - Teilen Sie diese Seite mit anderen

Impressum (Datenschutz)

Seitenformat Standard · ohne Parameterwahl · Druckansicht
Sprache Deutsch · Englisch
Codepositionen pro Seite 128 · 256 · 512 · 1024
Darstellungsformat für for
UTF-8-Codierung
hexadezimal · dezimal · hex. (0x) · oktal · binär · für Perl-String-Literals · Ein ISO-8859-1-Zeichen pro Byte · keine Anzeige
Unicode-Zeichennamen nicht anzeigen · anzeigen · auch überholte Unicode 1.0-Bezeichnungen anzeigen
Links für Hinzufügen zu Text anzeigen · ausblenden
numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
nicht anzeigen · dezimal · hexadezimal
HTML 4.0-Zeichenentities anzeigen · nicht anzeigen
Textakkumulator (Hinzufügen eines Zeichens durch Klick auf jeweiligen Link "hinzufügen")
Darstellung ĨŨ
einfache
Editierfunktionen
Leerzeichen hinzufügen · Letztes Zeichen löschen · Alle zeichen löschen
Unicode U+0128 U+0168
UTF-8 196 168 197 168
HTML ĨŨ
Unicode
Codepos.
Zeichen UTF-8
(dez.)
HTML 4.0-Zeichenentities numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
U+0100Ā196 128 ĀĀ
U+0101ā196 129 āā
U+0102Ă196 130 ĂĂ
U+0103ă196 131 ăă
U+0104Ą196 132 ĄĄ
U+0105ą196 133 ąą
U+0106Ć196 134 ĆĆ
U+0107ć196 135 ćć
U+0108Ĉ196 136 ĈĈ
U+0109ĉ196 137 ĉĉ
U+010AĊ196 138 ĊĊ
U+010Bċ196 139 ċċ
U+010CČ196 140 ČČ
U+010Dč196 141 čč
U+010EĎ196 142 ĎĎ
U+010Fď196 143 ďď
U+0110Đ196 144 ĐĐ
U+0111đ196 145 đđ
U+0112Ē196 146 ĒĒ
U+0113ē196 147 ēē
U+0114Ĕ196 148 ĔĔ
U+0115ĕ196 149 ĕĕ
U+0116Ė196 150 ĖĖ
U+0117ė196 151 ėė
U+0118Ę196 152 ĘĘ
U+0119ę196 153 ęę
U+011AĚ196 154 ĚĚ
U+011Bě196 155 ěě
U+011CĜ196 156 ĜĜ
U+011Dĝ196 157 ĝĝ
U+011EĞ196 158 ĞĞ
U+011Fğ196 159 ğğ
U+0120Ġ196 160 ĠĠ
U+0121ġ196 161 ġġ
U+0122Ģ196 162 ĢĢ
U+0123ģ196 163 ģģ
U+0124Ĥ196 164 ĤĤ
U+0125ĥ196 165 ĥĥ
U+0126Ħ196 166 ĦĦ
U+0127ħ196 167 ħħ
U+0128Ĩ196 168 ĨĨ
U+0129ĩ196 169 ĩĩ
U+012AĪ196 170 ĪĪ
U+012Bī196 171 īī
U+012CĬ196 172 ĬĬ
U+012Dĭ196 173 ĭĭ
U+012EĮ196 174 ĮĮ
U+012Fį196 175 įį
U+0130İ196 176 İİ
U+0131ı196 177 ıı
U+0132IJ196 178 IJIJ
U+0133ij196 179 ijij
U+0134Ĵ196 180 ĴĴ
U+0135ĵ196 181 ĵĵ
U+0136Ķ196 182 ĶĶ
U+0137ķ196 183 ķķ
U+0138ĸ196 184 ĸĸ
U+0139Ĺ196 185 ĹĹ
U+013Aĺ196 186 ĺĺ
U+013BĻ196 187 ĻĻ
U+013Cļ196 188 ļļ
U+013DĽ196 189 ĽĽ
U+013Eľ196 190 ľľ
U+013FĿ196 191 ĿĿ
U+0140ŀ197 128 ŀŀ
U+0141Ł197 129 ŁŁ
U+0142ł197 130 łł
U+0143Ń197 131 ŃŃ
U+0144ń197 132 ńń
U+0145Ņ197 133 ŅŅ
U+0146ņ197 134 ņņ
U+0147Ň197 135 ŇŇ
U+0148ň197 136 ňň
U+0149ʼn197 137 ʼnʼn
U+014AŊ197 138 ŊŊ
U+014Bŋ197 139 ŋŋ
U+014CŌ197 140 ŌŌ
U+014Dō197 141 ōō
U+014EŎ197 142 ŎŎ
U+014Fŏ197 143 ŏŏ
U+0150Ő197 144 ŐŐ
U+0151ő197 145 őő
U+0152Œ197 146ŒŒ ŒŒ
U+0153œ197 147œœ œœ
U+0154Ŕ197 148 ŔŔ
U+0155ŕ197 149 ŕŕ
U+0156Ŗ197 150 ŖŖ
U+0157ŗ197 151 ŗŗ
U+0158Ř197 152 ŘŘ
U+0159ř197 153 řř
U+015AŚ197 154 ŚŚ
U+015Bś197 155 śś
U+015CŜ197 156 ŜŜ
U+015Dŝ197 157 ŝŝ
U+015EŞ197 158 ŞŞ
U+015Fş197 159 şş
U+0160Š197 160ŠŠ ŠŠ
U+0161š197 161šš šš
U+0162Ţ197 162 ŢŢ
U+0163ţ197 163 ţţ
U+0164Ť197 164 ŤŤ
U+0165ť197 165 ťť
U+0166Ŧ197 166 ŦŦ
U+0167ŧ197 167 ŧŧ
U+0168Ũ197 168 ŨŨ
U+0169ũ197 169 ũũ
U+016AŪ197 170 ŪŪ
U+016Bū197 171 ūū
U+016CŬ197 172 ŬŬ
U+016Dŭ197 173 ŭŭ
U+016EŮ197 174 ŮŮ
U+016Fů197 175 ůů
U+0170Ű197 176 ŰŰ
U+0171ű197 177 űű
U+0172Ų197 178 ŲŲ
U+0173ų197 179 ųų
U+0174Ŵ197 180 ŴŴ
U+0175ŵ197 181 ŵŵ
U+0176Ŷ197 182 ŶŶ
U+0177ŷ197 183 ŷŷ
U+0178Ÿ197 184ŸŸ ŸŸ
U+0179Ź197 185 ŹŹ
U+017Aź197 186 źź
U+017BŻ197 187 ŻŻ
U+017Cż197 188 żż
U+017DŽ197 189 ŽŽ
U+017Ež197 190 žž
U+017Fſ197 191 ſſ
U+0180ƀ198 128 ƀƀ
U+0181Ɓ198 129 ƁƁ
U+0182Ƃ198 130 ƂƂ
U+0183ƃ198 131 ƃƃ
U+0184Ƅ198 132 ƄƄ
U+0185ƅ198 133 ƅƅ
U+0186Ɔ198 134 ƆƆ
U+0187Ƈ198 135 ƇƇ
U+0188ƈ198 136 ƈƈ
U+0189Ɖ198 137 ƉƉ
U+018AƊ198 138 ƊƊ
U+018BƋ198 139 ƋƋ
U+018Cƌ198 140 ƌƌ
U+018Dƍ198 141 ƍƍ
U+018EƎ198 142 ƎƎ
U+018FƏ198 143 ƏƏ
U+0190Ɛ198 144 ƐƐ
U+0191Ƒ198 145 ƑƑ
U+0192ƒ198 146ƒƒ ƒƒ
U+0193Ɠ198 147 ƓƓ
U+0194Ɣ198 148 ƔƔ
U+0195ƕ198 149 ƕƕ
U+0196Ɩ198 150 ƖƖ
U+0197Ɨ198 151 ƗƗ
U+0198Ƙ198 152 ƘƘ
U+0199ƙ198 153 ƙƙ
U+019Aƚ198 154 ƚƚ
U+019Bƛ198 155 ƛƛ
U+019CƜ198 156 ƜƜ
U+019DƝ198 157 ƝƝ
U+019Eƞ198 158 ƞƞ
U+019FƟ198 159 ƟƟ
U+01A0Ơ198 160 ƠƠ
U+01A1ơ198 161 ơơ
U+01A2Ƣ198 162 ƢƢ
U+01A3ƣ198 163 ƣƣ
U+01A4Ƥ198 164 ƤƤ
U+01A5ƥ198 165 ƥƥ
U+01A6Ʀ198 166 ƦƦ
U+01A7Ƨ198 167 ƧƧ
U+01A8ƨ198 168 ƨƨ
U+01A9Ʃ198 169 ƩƩ
U+01AAƪ198 170 ƪƪ
U+01ABƫ198 171 ƫƫ
U+01ACƬ198 172 ƬƬ
U+01ADƭ198 173 ƭƭ
U+01AEƮ198 174 ƮƮ
U+01AFƯ198 175 ƯƯ
U+01B0ư198 176 ưư
U+01B1Ʊ198 177 ƱƱ
U+01B2Ʋ198 178 ƲƲ
U+01B3Ƴ198 179 ƳƳ
U+01B4ƴ198 180 ƴƴ
U+01B5Ƶ198 181 ƵƵ
U+01B6ƶ198 182 ƶƶ
U+01B7Ʒ198 183 ƷƷ
U+01B8Ƹ198 184 ƸƸ
U+01B9ƹ198 185 ƹƹ
U+01BAƺ198 186 ƺƺ
U+01BBƻ198 187 ƻƻ
U+01BCƼ198 188 ƼƼ
U+01BDƽ198 189 ƽƽ
U+01BEƾ198 190 ƾƾ
U+01BFƿ198 191 ƿƿ
U+01C0ǀ199 128 ǀǀ
U+01C1ǁ199 129 ǁǁ
U+01C2ǂ199 130 ǂǂ
U+01C3ǃ199 131 ǃǃ
U+01C4DŽ199 132 DŽDŽ
U+01C5Dž199 133 DžDž
U+01C6dž199 134 dždž
U+01C7LJ199 135 LJLJ
U+01C8Lj199 136 LjLj
U+01C9lj199 137 ljlj
U+01CANJ199 138 NJNJ
U+01CBNj199 139 NjNj
U+01CCnj199 140 njnj
U+01CDǍ199 141 ǍǍ
U+01CEǎ199 142 ǎǎ
U+01CFǏ199 143 ǏǏ
U+01D0ǐ199 144 ǐǐ
U+01D1Ǒ199 145 ǑǑ
U+01D2ǒ199 146 ǒǒ
U+01D3Ǔ199 147 ǓǓ
U+01D4ǔ199 148 ǔǔ
U+01D5Ǖ199 149 ǕǕ
U+01D6ǖ199 150 ǖǖ
U+01D7Ǘ199 151 ǗǗ
U+01D8ǘ199 152 ǘǘ
U+01D9Ǚ199 153 ǙǙ
U+01DAǚ199 154 ǚǚ
U+01DBǛ199 155 ǛǛ
U+01DCǜ199 156 ǜǜ
U+01DDǝ199 157 ǝǝ
U+01DEǞ199 158 ǞǞ
U+01DFǟ199 159 ǟǟ
U+01E0Ǡ199 160 ǠǠ
U+01E1ǡ199 161 ǡǡ
U+01E2Ǣ199 162 ǢǢ
U+01E3ǣ199 163 ǣǣ
U+01E4Ǥ199 164 ǤǤ
U+01E5ǥ199 165 ǥǥ
U+01E6Ǧ199 166 ǦǦ
U+01E7ǧ199 167 ǧǧ
U+01E8Ǩ199 168 ǨǨ
U+01E9ǩ199 169 ǩǩ
U+01EAǪ199 170 ǪǪ
U+01EBǫ199 171 ǫǫ
U+01ECǬ199 172 ǬǬ
U+01EDǭ199 173 ǭǭ
U+01EEǮ199 174 ǮǮ
U+01EFǯ199 175 ǯǯ
U+01F0ǰ199 176 ǰǰ
U+01F1DZ199 177 DZDZ
U+01F2Dz199 178 DzDz
U+01F3dz199 179 dzdz
U+01F4Ǵ199 180 ǴǴ
U+01F5ǵ199 181 ǵǵ
U+01F6Ƕ199 182 ǶǶ
U+01F7Ƿ199 183 ǷǷ
U+01F8Ǹ199 184 ǸǸ
U+01F9ǹ199 185 ǹǹ
U+01FAǺ199 186 ǺǺ
U+01FBǻ199 187 ǻǻ
U+01FCǼ199 188 ǼǼ
U+01FDǽ199 189 ǽǽ
U+01FEǾ199 190 ǾǾ
U+01FFǿ199 191 ǿǿ
U+0200Ȁ200 128 ȀȀ
U+0201ȁ200 129 ȁȁ
U+0202Ȃ200 130 ȂȂ
U+0203ȃ200 131 ȃȃ
U+0204Ȅ200 132 ȄȄ
U+0205ȅ200 133 ȅȅ
U+0206Ȇ200 134 ȆȆ
U+0207ȇ200 135 ȇȇ
U+0208Ȉ200 136 ȈȈ
U+0209ȉ200 137 ȉȉ
U+020AȊ200 138 ȊȊ
U+020Bȋ200 139 ȋȋ
U+020CȌ200 140 ȌȌ
U+020Dȍ200 141 ȍȍ
U+020EȎ200 142 ȎȎ
U+020Fȏ200 143 ȏȏ
U+0210Ȑ200 144 ȐȐ
U+0211ȑ200 145 ȑȑ
U+0212Ȓ200 146 ȒȒ
U+0213ȓ200 147 ȓȓ
U+0214Ȕ200 148 ȔȔ
U+0215ȕ200 149 ȕȕ
U+0216Ȗ200 150 ȖȖ
U+0217ȗ200 151 ȗȗ
U+0218Ș200 152 ȘȘ
U+0219ș200 153 șș
U+021AȚ200 154 ȚȚ
U+021Bț200 155 țț
U+021CȜ200 156 ȜȜ
U+021Dȝ200 157 ȝȝ
U+021EȞ200 158 ȞȞ
U+021Fȟ200 159 ȟȟ
U+0220Ƞ200 160 ȠȠ
U+0221ȡ200 161 ȡȡ
U+0222Ȣ200 162 ȢȢ
U+0223ȣ200 163 ȣȣ
U+0224Ȥ200 164 ȤȤ
U+0225ȥ200 165 ȥȥ
U+0226Ȧ200 166 ȦȦ
U+0227ȧ200 167 ȧȧ
U+0228Ȩ200 168 ȨȨ
U+0229ȩ200 169 ȩȩ
U+022AȪ200 170 ȪȪ
U+022Bȫ200 171 ȫȫ
U+022CȬ200 172 ȬȬ
U+022Dȭ200 173 ȭȭ
U+022EȮ200 174 ȮȮ
U+022Fȯ200 175 ȯȯ
U+0230Ȱ200 176 ȰȰ
U+0231ȱ200 177 ȱȱ
U+0232Ȳ200 178 ȲȲ
U+0233ȳ200 179 ȳȳ
U+0234ȴ200 180 ȴȴ
U+0235ȵ200 181 ȵȵ
U+0236ȶ200 182 ȶȶ
U+0237ȷ200 183 ȷȷ
U+0238ȸ200 184 ȸȸ
U+0239ȹ200 185 ȹȹ
U+023AȺ200 186 ȺȺ
U+023BȻ200 187 ȻȻ
U+023Cȼ200 188 ȼȼ
U+023DȽ200 189 ȽȽ
U+023EȾ200 190 ȾȾ
U+023Fȿ200 191 ȿȿ
U+0240ɀ201 128 ɀɀ
U+0241Ɂ201 129 ɁɁ
U+0242ɂ201 130 ɂɂ
U+0243Ƀ201 131 ɃɃ
U+0244Ʉ201 132 ɄɄ
U+0245Ʌ201 133 ɅɅ
U+0246Ɇ201 134 ɆɆ
U+0247ɇ201 135 ɇɇ
U+0248Ɉ201 136 ɈɈ
U+0249ɉ201 137 ɉɉ
U+024AɊ201 138 ɊɊ
U+024Bɋ201 139 ɋɋ
U+024CɌ201 140 ɌɌ
U+024Dɍ201 141 ɍɍ
U+024EɎ201 142 ɎɎ
U+024Fɏ201 143 ɏɏ
U+0250ɐ201 144 ɐɐ
U+0251ɑ201 145 ɑɑ
U+0252ɒ201 146 ɒɒ
U+0253ɓ201 147 ɓɓ
U+0254ɔ201 148 ɔɔ
U+0255ɕ201 149 ɕɕ
U+0256ɖ201 150 ɖɖ
U+0257ɗ201 151 ɗɗ
U+0258ɘ201 152 ɘɘ
U+0259ə201 153 əə
U+025Aɚ201 154 ɚɚ
U+025Bɛ201 155 ɛɛ
U+025Cɜ201 156 ɜɜ
U+025Dɝ201 157 ɝɝ
U+025Eɞ201 158 ɞɞ
U+025Fɟ201 159 ɟɟ
U+0260ɠ201 160 ɠɠ
U+0261ɡ201 161 ɡɡ
U+0262ɢ201 162 ɢɢ
U+0263ɣ201 163 ɣɣ
U+0264ɤ201 164 ɤɤ
U+0265ɥ201 165 ɥɥ
U+0266ɦ201 166 ɦɦ
U+0267ɧ201 167 ɧɧ
U+0268ɨ201 168 ɨɨ
U+0269ɩ201 169 ɩɩ
U+026Aɪ201 170 ɪɪ
U+026Bɫ201 171 ɫɫ
U+026Cɬ201 172 ɬɬ
U+026Dɭ201 173 ɭɭ
U+026Eɮ201 174 ɮɮ
U+026Fɯ201 175 ɯɯ
U+0270ɰ201 176 ɰɰ
U+0271ɱ201 177 ɱɱ
U+0272ɲ201 178 ɲɲ
U+0273ɳ201 179 ɳɳ
U+0274ɴ201 180 ɴɴ
U+0275ɵ201 181 ɵɵ
U+0276ɶ201 182 ɶɶ
U+0277ɷ201 183 ɷɷ
U+0278ɸ201 184 ɸɸ
U+0279ɹ201 185 ɹɹ
U+027Aɺ201 186 ɺɺ
U+027Bɻ201 187 ɻɻ
U+027Cɼ201 188 ɼɼ
U+027Dɽ201 189 ɽɽ
U+027Eɾ201 190 ɾɾ
U+027Fɿ201 191 ɿɿ
U+0280ʀ202 128 ʀʀ
U+0281ʁ202 129 ʁʁ
U+0282ʂ202 130 ʂʂ
U+0283ʃ202 131 ʃʃ
U+0284ʄ202 132 ʄʄ
U+0285ʅ202 133 ʅʅ
U+0286ʆ202 134 ʆʆ
U+0287ʇ202 135 ʇʇ
U+0288ʈ202 136 ʈʈ
U+0289ʉ202 137 ʉʉ
U+028Aʊ202 138 ʊʊ
U+028Bʋ202 139 ʋʋ
U+028Cʌ202 140 ʌʌ
U+028Dʍ202 141 ʍʍ
U+028Eʎ202 142 ʎʎ
U+028Fʏ202 143 ʏʏ
U+0290ʐ202 144 ʐʐ
U+0291ʑ202 145 ʑʑ
U+0292ʒ202 146 ʒʒ
U+0293ʓ202 147 ʓʓ
U+0294ʔ202 148 ʔʔ
U+0295ʕ202 149 ʕʕ
U+0296ʖ202 150 ʖʖ
U+0297ʗ202 151 ʗʗ
U+0298ʘ202 152 ʘʘ
U+0299ʙ202 153 ʙʙ
U+029Aʚ202 154 ʚʚ
U+029Bʛ202 155 ʛʛ
U+029Cʜ202 156 ʜʜ
U+029Dʝ202 157 ʝʝ
U+029Eʞ202 158 ʞʞ
U+029Fʟ202 159 ʟʟ
U+02A0ʠ202 160 ʠʠ
U+02A1ʡ202 161 ʡʡ
U+02A2ʢ202 162 ʢʢ
U+02A3ʣ202 163 ʣʣ
U+02A4ʤ202 164 ʤʤ
U+02A5ʥ202 165 ʥʥ
U+02A6ʦ202 166 ʦʦ
U+02A7ʧ202 167 ʧʧ
U+02A8ʨ202 168 ʨʨ
U+02A9ʩ202 169 ʩʩ
U+02AAʪ202 170 ʪʪ
U+02ABʫ202 171 ʫʫ
U+02ACʬ202 172 ʬʬ
U+02ADʭ202 173 ʭʭ
U+02AEʮ202 174 ʮʮ
U+02AFʯ202 175 ʯʯ
U+02B0ʰ202 176 ʰʰ
U+02B1ʱ202 177 ʱʱ
U+02B2ʲ202 178 ʲʲ
U+02B3ʳ202 179 ʳʳ
U+02B4ʴ202 180 ʴʴ
U+02B5ʵ202 181 ʵʵ
U+02B6ʶ202 182 ʶʶ
U+02B7ʷ202 183 ʷʷ
U+02B8ʸ202 184 ʸʸ
U+02B9ʹ202 185 ʹʹ
U+02BAʺ202 186 ʺʺ
U+02BBʻ202 187 ʻʻ
U+02BCʼ202 188 ʼʼ
U+02BDʽ202 189 ʽʽ
U+02BEʾ202 190 ʾʾ
U+02BFʿ202 191 ʿʿ
U+02C0ˀ203 128 ˀˀ
U+02C1ˁ203 129 ˁˁ
U+02C2˂203 130 ˂˂
U+02C3˃203 131 ˃˃
U+02C4˄203 132 ˄˄
U+02C5˅203 133 ˅˅
U+02C6ˆ203 134ˆˆ ˆˆ
U+02C7ˇ203 135 ˇˇ
U+02C8ˈ203 136 ˈˈ
U+02C9ˉ203 137 ˉˉ
U+02CAˊ203 138 ˊˊ
U+02CBˋ203 139 ˋˋ
U+02CCˌ203 140 ˌˌ
U+02CDˍ203 141 ˍˍ
U+02CEˎ203 142 ˎˎ
U+02CFˏ203 143 ˏˏ
U+02D0ː203 144 ːː
U+02D1ˑ203 145 ˑˑ
U+02D2˒203 146 ˒˒
U+02D3˓203 147 ˓˓
U+02D4˔203 148 ˔˔
U+02D5˕203 149 ˕˕
U+02D6˖203 150 ˖˖
U+02D7˗203 151 ˗˗
U+02D8˘203 152 ˘˘
U+02D9˙203 153 ˙˙
U+02DA˚203 154 ˚˚
U+02DB˛203 155 ˛˛
U+02DC˜203 156˜˜ ˜˜
U+02DD˝203 157 ˝˝
U+02DE˞203 158 ˞˞
U+02DF˟203 159 ˟˟
U+02E0ˠ203 160 ˠˠ
U+02E1ˡ203 161 ˡˡ
U+02E2ˢ203 162 ˢˢ
U+02E3ˣ203 163 ˣˣ
U+02E4ˤ203 164 ˤˤ
U+02E5˥203 165 ˥˥
U+02E6˦203 166 ˦˦
U+02E7˧203 167 ˧˧
U+02E8˨203 168 ˨˨
U+02E9˩203 169 ˩˩
U+02EA˪203 170 ˪˪
U+02EB˫203 171 ˫˫
U+02ECˬ203 172 ˬˬ
U+02ED˭203 173 ˭˭
U+02EEˮ203 174 ˮˮ
U+02EF˯203 175 ˯˯
U+02F0˰203 176 ˰˰
U+02F1˱203 177 ˱˱
U+02F2˲203 178 ˲˲
U+02F3˳203 179 ˳˳
U+02F4˴203 180 ˴˴
U+02F5˵203 181 ˵˵
U+02F6˶203 182 ˶˶
U+02F7˷203 183 ˷˷
U+02F8˸203 184 ˸˸
U+02F9˹203 185 ˹˹
U+02FA˺203 186 ˺˺
U+02FB˻203 187 ˻˻
U+02FC˼203 188 ˼˼
U+02FD˽203 189 ˽˽
U+02FE˾203 190 ˾˾
U+02FF˿203 191 ˿˿